Bèr Leveau benoemd tot erelid

Op het Caeciliafeest, van vrijdag 18 nov. 2016, is de heer Bèr Leveau benoemd tot erelid van Zangvereniging St. Caecilia. De heer Leveau is al veertig jaar trouw lid van Caecilia en decennia lid van de muziekcommissie, waarvan het leeuwendeel als voorzitter. Voorts vervult hij de functie van bibliothecaris en houdt in die hoedanigheid ook de ledenpartituren actueel.

Dit is een taak die de nodige muziekkennis maar bovendien heel veel tijd vergt. Het koor dat inmiddels 160 jaar bestaat, heeft een uitgebreid repertoire dat in een batterij kasten ordelijk is gearchiveerd en in een bestand naar categorie is geregistreerd. Voorzitter John Prevoo belichtte in zijn toespraak de bijzondere verdiensten van deze bescheiden verenigingsman en reikte de heer Leveau de oorkonde bij de benoeming tot erelid uit.

Het Caeciliafeest wordt sinds vele jaren georganiseerd door het damescomité C.P.C. onder aanvoering van Henny Jaminon - de Kroon. In haar openingswoord refereerde zij aan een moeilijk jaar voor het comité, onder meer door het overlijden van Paula Lemmens-Bardoul, die vanaf het begin lid was van de hechte groep. Omdat eerder Gerda Coumans en Marjan Pinkers terugtraden, heeft het comité versterking gezocht en is hierin voortreffelijk geslaagd met de komst van Gerda Godschalk en Veronique Koerts. Zij leverden een belangrijke bijdrage aan de plezierige en tevens educatieve feestavond die goed werd bezocht. De dames kregen daarmee welverdiende eer van hun werk.

Een fotoreportage van deze avond is te zien via de onderstaande link:
Fotoreportage Caeciliafeest

Recent gaf dirigent Paul Mestrom aan Caecilia per 1 januari te verlaten. Hij is benoemd tot dirigent van mannenkoor de Nachtegaal te Someren, dat evenals Caecilia op maandagavond repeteert. De heer Mestrom heeft Caecilia acht jaar geleid. Het koor zoekt nu een goede opvolger voor de vertrekkende dirigent.

Voorzitter Prevoo stipte in zijn toespraak de activiteiten voor de komende tijd aan. Op zondag 4 december zal het koor in samenwerking met het Kerkelijk Zangkoor haar bijdrage leveren aan de afscheidsdienst voor deken Constant Clerx. Op zondag 18 december is Caecilia te gast in Slenaken om deel te nemen aan het kerstconcert van Fanfare Berg en Dal. De dag erna wordt het traditionele concert in het Dr. Ackenshuis gegeven. Op tweede kerstdag luistert het koor de mis in Gulpen op. Daarna zal in het verenigingslokaal De Zwarte Ruiter op passende wijze afscheid worden genomen van de dirigent.

Caecilia repeteert vast op maandagvond om 20.15 uur in Herberg De Zwarte Ruiter

Ga terug ...