Jaarvergadering 30 januari 2012

Mannenzangvereniging St. Caecilia hield op maandag 30 januari 2012 haar jaarvergadering in Herberg de Zwarte Ruiter. De opkomst van het veertig leden tellende koor was heel goed. Voorzitter John Prevoo blikte terug op interessante momenten in 2011, zoals de presentatie in maart van het gerestaureerde vaandel uit 1889, het concertweekend in Boppard am Rhein in mei, het concert met het Projectkoor Heuvelland in september en de gewijzigde opzet voor het kerstconcert in het 'drie koningen concert.'
Hij spoorde aan tot consequent repetitiebezoek en inspanning van leden tot werving van nieuwe zangers uit Gulpen, waar Caecilia blijkens de royale steun van de bevolking bij de donateursactie een gewaardeerde vereniging is. Het koor overweegt ook enkele repetities te gaan geven in dorpen binnen de gemeente waar geen mannenkoor is, zodat geïnteresseerden kunnen kennismaken met het koor.
Voor 2012 staan weer meerdere zaken op het programma, zoals de interne huldiging op zondag 22 april van zes jubilarissen: Jo Scheuder, Wiel Olislagers, Hub Hegt, Wim Schrouff, Ruud Verhoeven, allen uit Gulpen, en Jacques Huls uit Reijmerstok.

Op maandag 25 juni verzorgt Caecilia in samenwerking met Harmonie St. Petrus een concert bij Cour de Galouppe. Ook de huwelijksmis voor lid Roel Ronken op 19 mei in Gronsveld wordt door Caecilia opgeluisterd. Op 17 november staat het groot concert van Projectkoor Heuvelland gepland in de Sporthal te Gulpen.

Secretaris Hub Blezer en penningmeester René Speetjens deden gedetailleerd verslag van alle activiteiten en de stand van financiën. Een opmerkelijke post vormde daarbij een legaat van mevrouw Laughs, waarvoor Jan Erven indertijd de administratie verzorgde en die uit sympathie Caecilia in haar testament beloofde op te nemen.

Sjef Pietersma deed als vervanger van Bèr Leveau namens de muziekcommissie verslag en constateerde goede vorderingen in de vernieuwing in het repertoire. Dirigent Paul Mestrom verklaarde wekelijks met plezier naar Gulpen te komen. Ook hij hamerde nog eens op consequent repetitiebezoek. Caecilia was volgens hem als deelnemer aan het Projectkoor in Valkenburg goed beslagen ten ijs verschenen.

Drie bestuursleden waren volgens het driejaarlijks rooster aftredend namelijk John Prevoo, René Speetjens en Sjef Pietersma. Zij stelden zich gelukkig herkiesbaar, hetgeen bij acclamatie geschiedde. De voorzitter dankte allen die bijzondere inspanningen leveren voor het koor, in het bijzonder het damescomité C.P.C. dat afgelopen jaar weer het prachtig Caeciliafeest organiseerde. 'Mogen wij rekenen op uw steun om onze gezamenlijke ambitie voor 2012 waar te maken en onze trots tonen voor Caecilia', zo besloot voorzitter John Prevoo.

Caecilia repeteert vast op maandagvond om 20.15 uur in Herberg De Zwarte Ruiter

Ga terug ...