190 Jaar koortrouw bij Caecilia Gulpen

jubilarissen 2012Zangvereniging St. Caecilia Gulpen heeft op zondag 22 april 2012 zes jubilarissen gehuldigd, te weten Jo Schreuder 50 jaar lid, Wiel Olislagers 40 jaar en Wim Schrouff, Hub Hegt, Jacques Huls jubilarissen 2012aen Ruud Verhoeven allen 25 jaar lid. Mede te hunner intentie werd om 11.00 uur de H. Mis opgedragen die door Caecilia zelf werd opgeluisterd met de nieuwe vierstemmige mis van Jacob de Haan, die door dirigent Paul Mestrom voor mannenkoor is gearrangeerd (Organist is Sjef Streukens). Na de mis gingen de jubilarissen met hun familie en het koor naar verenigingslokaal De Zwarte Ruiter, waar in besloten kring de huldiging plaatsvond door Caecilia voorzitter John Prevoo en het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

Gouden jubilaris Jo Schreuder zingt bij de baritons en dat inmiddels onder de vijfde dirigent. Caecilia gaat hem zeer ter harte en wanneer hij denkt dat er zaken niet goed lopen dan trekt hij aan de bel. Jo was ook lid van de groep Teekezengers die jaren geleden onder aanvoering van Mathieu Hacking en met accordeonbegeleiding van Harry Heidendal menigmaal her en der zijn opgetreden en daarmee revenuen voor Caecilia vergaarden.

Robijnen jubilaris Wiel Olislagers is eerste tenor. Wiel was destijds voortrekker van de jongens van plezeer tijdens carnavalsoptochten en verzorgde de geluidsapparatuur daarvoor, zodat de groep goed tot zijn recht kwam. In de huidige tijd maakt hij zich in het bijzonder verdienstelijk met het opnieuw zetten via computertechniek van oude partituren en het digitaliseren van muziekstukken.

Wim Schrouff, bariton, is 25 jaar lid en is met zijn 82 jaar de nestor van het koor. Wim huldigt het adagium: wie zingt heeft plezier en is een goed mens. Nimmer laat hij zijn verjaardag ongemerkt voorbijgaan en trakteert het koor. In ledenvergaderingen levert hij steeds een constructieve bijdrage over uiteenlopende zaken in het belang van Caecilia. Wim Schouff maakt ook vanaf het begin deel uit van het Caecilia kleinkoor dat incidenteel uitvaartdiensten opluistert.

Hub Hegt, is ook zilveren jubilaris. Hij zingt bij de moeilijkste partij, de tweede tenoren en geldt daar als een goede en vaste stem. Jarenlang heeft hij mee geadviseerd over de repertoirekeuze als lid van de muziekcommissie, maar deze functie heeft hij op de laatste jaarvergadering neergelegd. Ook Hub behoorde tot de harde kern van de Teekezengers. Tevens neemt hij deel in het Caecilia kleinkoor. De moderne techniek die in de duivensport zijn intrede heeft gedaan stimuleerde Hub tot aanschaf van een computer, die in het verenigingsleven praktisch onmisbaar is geworden voor de communicatie.

Jacques Huls, eerste tenor is 25 jaar lid. Jacques woont in Reijmerstok en runt daar met zijn vrouw José Broers d'r Durpswinkel, die meer dan een eeuw bestaat. Jacques heeft een mooie stem en tijdens de repetities zorgt hij menigmaal voor een vrolijke noot met zijn spitsvondige opmerkingen. Dat Jacques vaak iets later op de repetitie verschijnt wordt door de vingers gezien, want hij is een trouw lid en daarbij steunt hij ook het kleinkoor waar mogelijk.

De laatste zilveren jubilaris heeft één nationaliteit met dubbele naam. Ruud Verhoeven, alias Francoise, zingt bij de tweede bassen. Hij kan zich door zijn drukke leven niet in het gebruikelijke verenigingstramien schikken en moet ook op repetities vaker verstek laten gaan. Maar voor Caecilia heeft Ruud bijzondere verdiensten. In 2006 schreef en regisseerde hij de prachtige jubileumrevue Die Heere van Burghgraaf, waarin hij zelf bovendien de architect speelde. Ook in de public relations van Caecilia is Ruud Verhoeven onmisbaar. Bij koorfeesten verhoogt hij de stemming met zang en gitaarspel en menigmaal was hij ook ceremoniemeester.

Na de huldiging van de jubilarissen was er een plezierig besloten samenzijn tot circa 16.00 uur in Herberg de Zwarte Ruiter.

Ga terug ...