Jaarvergadering 28 januari 2013

Mannenzangvereniging St. Caecilia hield op maandag 28 januari 2013 haar jaarvergadering in Herberg de Zwarte Ruiter. Voorzitter John Prevoo blikte terug op een productief jaar voor Caecilia, dat begin januari werd geopend met een gezamenlijk concert met de Harmonie en Jongerenkoor Galou. Op 22 april werden zes jubilarissen gehuldigd; 'een dag om in te lijsten' aldus de voorzitter. En eind juni verzorgde Caecilia samen met de Harmonie een open lucht concert bij Cour de Galouppe. Het koor heeft voorts een voortrekkersrol vervuld bij het Heuvellandconcert op 17 november in de sporthal te Gulpen. Samen met Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen, CCK Lemiers, Inter Nos Schin op Geul, Walram Valkenburg en St. Remigius Klimmen, is na maandenlang intensief repeteren een prachtig gemeenschappelijk concert neergezet.

Op maandag 25 juni verzorgt Caecilia in samenwerking met Harmonie St. Petrus een concert bij Cour de Galouppe. Secretaris Hub Blezer deed van een en ander kleurrijk verslag met menige voetnoot. Zo organiseerde het damescomité C.P.C. bij wijze van vervroegd Caeciliafeest in september een stallentocht voor de leden en hun partners. Op de melkveebedrijven van de familie Ploemen en van koorlid Jan Debougnoux, werd door de ondernemers en Juliën Hautvast deskundige uitleg gegeven over de moderne melkveehouderij. Bij de familie Hautvast te Berghem werd de plezierige dag besloten met een barbecue. Er waren ook droevige momenten, zoals het overlijden van oud lokaalhoudster Yvonne Schellings-Heidendal, waarvoor Caecilia de uitvaartdienst opluisterde.
Penningmeester René Speetjens, presenteerde weer een keurig financieel verslag, vergezeld van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Met systeemvernieuwingen bij de banken in het vooruitzicht vroeg hij de leden medewerking tot het automatisch incasseren van de contributie in plaats van individuele overboekingen die soms extra werk vergen.
Dirigent Paul Mestrom uit Hoensbroek, die het koor nu vier jaar onder zijn hoede heeft, toonde zich tevreden over de getoonde inzet van de leden en speciaal bij de extra repetities voor het Projectkoor. Een punt van zorg voor Caecilia en haar directeur is het op peil houden van de bezetting. Om de vergrijzing op termijn te kunnen opvangen is aanwas van nieuwe leden nodig. De werving daarvan is echter niet gemakkelijk, omdat jongere mannen met gezinnen en drukke banen hun schaarse vrije tijd vaak anders invullen. Het koor gaat nu de mogelijkheid bieden aan geïnteresseerden, die 'koudwatervrees' hebben, een basisopleiding te volgen bij de eigen dirigent, alvorens in het koor mee te gaan zingen. Een leeftijdsgrens voor leden is er niet, immers Johan Heesters trad nog op toen hij de honderd gepasseerd was.
Het bestuur blijft aan in de huidige samenstelling. Alleen in het beheer van de verenigingslotto kwam een mutatie. Mister euro Joep Kunkels, die dit zes jaar plichtsgetrouw heeft gedaan, vond het tijd worden voor iemand anders. Leo Schlenter neemt deze taak van hem over.
Een bijzonder compliment komt toe aan Wiel Souren jr. die de website verzorgt. Net voor de jaarvergadering ging de fraaie gemoderniseerde site de lucht in.

Caecilia repeteert vast op maandagvond om 20.15 uur in Herberg De Zwarte Ruiter

Ga terug ...