In memoriam Math Bartholomée

Voor onze vereniging was Math een echte Caeciliaan: een icoon.

Als rasechte Gulpenaar , waar hij overigens ook trots op was, kwam Math al jong in aanraking met de koorzang. Als tiener kreeg hij muziekles van directeur Reinards en op de ledenlijst van de jubileumgids in 1932 bij gelegenheid van het 75 jarig bestaansfeest van het Kerkelijk zangkoor St. Gregorius, prijkte reeds zijn naam als lid van het jongenskoor. 
In 1952 werd Math, samen met ons onlangs overleden ere-bestuurslid Wiel Vliegen , lid van Caecilia en versterkten zij de bassen. Het waren toen woelige jaren in de zangerswereld in Gulpen, zo hebben wij vaker mogen opmaken uit de talrijke annecdotes van Math. Met zijn verkiezing tot voorzitter in 1957, als opvolger van de heer Ploem, werd min of meer gebroken met de traditie dat de voorzitter uit voorname kring moest stammen, zo lezen we in zijn eigen verhaal in de feestgids van ons 150 jarig bestaan.

Lees meer: In memoriam Math Bartholomée

In memoriam Hein Hermans

In december 1980 kwam Hein mede op wens van onze dirigent Fer Frings, die ook het Jozefkoor in Vaals leidde, naar Caecilia in Gulpen. Het jaar daarop vierde Caecilia het 125-jarig bestaansfeest en bij de jubileumactiviteiten hoorde een concert op niveau. Daarbij konden we wel wat versterking gebruiken. Het zou niet bij dat ene jubileumconcert blijven. Hein voelde zich thuis bij Caecilia en bleef ons koor trouw: 33 jaar lang. Trouw met hoofdletters wel te verstaan, want die hele enkele keren dat Hein op de motor of bij slecht weer met de auto niet richting Gulpen kon komen, was dat omdat hij zijn verplichtingen tegenover zijn Jozefkoor in Vaals na wenste te komen.

Lees meer: In memoriam Hein Hermans