Caecilia Kleinkoor

In het Caecilia Kleinkoor wordt er gerepeteerd voor bijzondere gelegenheden zoals een begrafenis, huwelijk, etc. De inzet van Caecilia Kleinkoor is gegarandeerd op momenten dat het volledige koor niet ingezet kan worden, zoals op werkdagen.
Vanuit de Gulpense gemeenschap wordt er regelmatig navraag gedaan om een H. Mis op te luisteren. Om aan deze verzoeken tegemoet te komen repeteren enkele leden tevens in het Kleinkoor.
Ook het Kleinkoor staat onder leiding van Paul Mestrom.