Caecilia schort de repetitie's op

De wereldwijde Corona crisis heeft ook zijn invloed op Caecilia. Om verspreiding bij de leden en het publiek, zo veel mogelijk, tegen te gaan heeft het Mannenkoor st. Caecilia op 14 maart 2020 besloten om de repetitie's op te schorten en geen concerten te geven. Gedurende onze eigen "lockdown", zijn wij verhuisd naar een nieuwe oefenruimte. In 't Gulper Hoes hebben wij een geschikte locatie gevonden die groot genoeg is en die voorzien is van de benodigde ventilatie om Corona-Proof te kunnen oefenen. Daarom hadden wij de repetities weer kunnen hervatten vanaf 7 september 2020. Ook houden wij ons aan de COVID-19 Richtlijnen van het RIVM en volgen wij de adviezen op van Koornetwerk Nederland. Repetities waren opgestart in 2 aparte groepen, weliswaar nog steeds 4-stemmig !
Hierdoor is er een maximale groepsgrootte van 20 personen en kan er geoefend worden met 2 m. afstand tussen iedere zanger.

Echter,.. de hevigheid van de tweede Corona-golf heeft ons wederom doen besluiten om de repetities op te schorten en wel vanaf 13 oktober 2020. Zo gauw er zicht is op hervatting van de repetities, zullen wij dit publiceren.

Vooralsnog zijn er geen concerten gepland.

Ga terug ...