Onze historie

In het 150-jarig bestaan van St. Caecilia zijn meerdere verenigingsjubilea gevierd en wel in 1906, 1931, 1956 en 1981. Uiteraard is bij die gelegenheden gelukkig ook het nodige vastgelegd.

De oudste stukken en andere bezittingen vanaf de oprichting, zijn volgens overlevering, helaas bij een brand in het eerste verenigingslokaal bij de familie Zenden aan de Rosstraat verloren gegaan. In later tijden, gedurende de rustperioden in de eerste en tweede wereldoorlog, in de periode dat St. Caecilia tijdelijk gemengd koor was, zijn mede door talrijke mutaties in het bestuur, diverse jaarstukken verloren gegaan. De bescheiden waarover wij beschikken bestrijken dan ook slechts bepaalde perioden. Het oudste stuk waarover wij beschikken is een register der notulen van alle vergaderingen gehouden tussen 1872-1892 en van 1900-1905. Over de periode kort na de oprichting is wel een duidelijke vermelding teruggevonden bij een antiquariaat in Amsterdam door een neef van wijlen erelid Wiel Vliegen.

Lees verder: Onze historie

Ons vaandel

Na de oprichting in 1856 had het koor korte tijd een klein vaandel, ook wel bannier genoemd. Na twee jaar werd door de Gulpense bevolking uit dankbaarheid een vaandel in drapeau uitvoering aan het koor geschonken met een afbeelding van de patroonheilige en als opdruk: Galoppe 1858, Societé St. Cécile.

Na dertig jaar was vervanging kennelijk gewenst en in augustus 1889 maakte het bestuur bekend dat het boven verwachting in staat was gesteld over te gaan tot de aankoop van een nieuwe drapeau. De gelden die daarvoor konden worden besteed bedroegen ongeveer 600 franken. De vervaardiging werd opgedragen aan de heer F. Stoltzenberg te Roermond. Dat was in die tijd een gerenommeerd atelier dat nauw samenwerkte met Pierre Cuypers. Het vaandel is met een afbeelding (nr. 34 a) opgenomen in een gezamenlijke catalogus uit 1890 van de ateliers Stoltzenberg en (Pierre) Cuypers. De firma Stoltzenberg met textilia (paramenten) en vaatwerk en Cuypers met beelden, altaren en kruiswegen.

Lees verder: Ons vaandel