De leden van Zangvereniging St. Caecilia Gulpen

Erevoorzitter  
GHGJ Jaminon
Eredirigent  
EJL Pleijers
Ereleden  
CHM Blezer
JWL Erven
MM Hacking
MJH Leveau
JPEM v. Loo
FMJ v.d. Meulen
JMG Pietersma
JAEH Prevoo
RWCG Speetjens
Lid van Verdienste
WH Olislagers
JW Souren
1e Tenoren  
Bart Bormans
Eric v Ewijk
Jacques Huls
Piet Lemmerling
Wiel Olislagers
Joop Schmets
2e Tenoren  
Nol Bendermacher
Mathieu Hacking
Julien Hautvast
Ed Horsmans
Frans v. Keeken
Jur Koerts
Gerard Leinders
Sjef Pietersma
Hub Pinckers
Jan Roex
Wiel Souren
Cees Welsink
Pierre Wouters
Baritons  
Maurice Andriën
Abe Benedictus
Jo Beunen
Jan Debougnoux
Fransois Erkens
Martin Godschalk
Wim Huveneers
Philip Laheij
Ber Leveau
Peter Leveau
Wim Lipsch
John v. Loo
Paul Mannens
Wiel Souren
Wim Schrouff
Karl Vluggen
Bassen  
Nick Abrahamsen
Hub Blezer
Jan Erven
Paul van Holst
Fred Jaminon
Ger Koerts
Joep Kunkels
Hub Meijs
Cor Pinkers
John Prevoo
René Speetjens
Ruud Verhoeven