De leden van Zangvereniging St. Caecilia Gulpen

Erevoorzitter  
GHGJ Jaminon
Eredirigent  
EJL Pleijers
Ereleden  
JWL Erven
MM Hacking
MJH Leveau
JPEM v. Loo
FMJ v.d. Meulen
Lid van Verdienste
WH Olislagers
1e Tenoren  
Bart Bormans
Jacques Huls
Piet Lemmerling
Wiel Olislagers
Joop Schmets
2e Tenoren  
Mathieu Hacking
Julien Hautvast
Frans v. Keeken
Koert Koerts
Gerard Leinders
Sjef Pietersma
Hub Pinckers
Jan Roex
Wiel Souren
Cees Welsink
Pierre Wouters
Baritons  
Maurice Andriën
Abe Benedictus
Jo Beunen
Jan Debougnoux
Martin Godschalk
Ber Leveau
Wim Lipsch
John v. Loo
Paul Mannens
Wiel Souren
Wim Schrouff
Karl Vluggen
Bassen  
Hub Blezer
Jan Erven
Paul van Holst
Fred Jaminon
Ger Koerts
Joep Kunkels
Hub Meijs
Cor Pinkers
John Prevoo
René Speetjens
Ruud Verhoeven