In memoriam Leo Schlenter

Op 6 oktober 2020 bereikte ons het droeve bericht dat ons lid Leo Schlenter is overleden.

leo schlenterLeo Schlenter

Leo is in 2009 lid van Caecilia geworden. Hij had toen al de senioren-status, maar ook al een rijk muzikaal verleden. Vier jaar voor zijn geboorte richtte zijn vader Jozef Schlenter in Epen Harmonie Inter Nos  op en werd daar voorzitter van. Het verenigingsgevoel kregen ook de kinderen al jong mee en zo werd ook Leo lid van de harmonie.

In Partij, waar Leo met Maria een groot deel van hun werkzame leven hebben doorgebracht als  horecaondernemers, heeft Leo ook jarenlang gezongen bij het Gemengd Koor aldaar. Na de verhuizing van Partij naar Gulpen is Leo lid geworden van mannenkoor St. Caecilia als bariton.

Met zijn muzikale bagage die hij vanuit harmonie en koor meebracht, voelde hij zich snel thuis bij onze vereniging en schroomde ook niet om  iets extra’s te doen als er een beroep op hem werd gedaan. Zo beheerde Leo jarenlang de verenigingslotto, waarvoor hij wekelijks de inleg van de leden incasseerde en de winnaar van de week trok. Daarnaast zette hij, samen met Maria, hun jarenlange  vakkennis in, om voor de kas van Caecilia buffetdiensten te draaien. Als er een verzoek kwam om een uitvaartdienst op te luisteren gaf hij meteen uitsluitsel of hij er wel of niet bij kon zijn.

Door Corona was op 9 maart jl onze laatste repetitie en hadden we als Caecilia geen activiteiten meer en daardoor was er ook nauwelijks nog visueel contact. Dat veranderde op 7 september, toen we weer Coronaproof de repetitie in het nieuwe gemeenschapshuis het Gulper Hoes  konden opstarten in 2 groepen. De behoefte om te starten, zowel muzikaal als zeker ook sociaal, was groot.

Op maandag 5 oktober, na de repetitie, hebben nog meerdere leden gezellig met Leo nagepraat in de Hoeskamer. Als er dan, de dag erna, een appje komt met de mededeling : Leo Schlenter is overleden, geeft dat een schok en ongeloof en blijft het hele koor achter vol ongeloof.

Het gemis zal groot zijn, zeker bij Maria waarmee hij zoveel samen heeft ondernomen.

Leo was een liefhebber van muziek en bezocht ook vaak uitvoeringen van koren en muziekgezelschappen in de regio, waarvoor hij een brede belangstelling had. Na de repetitie kon hij zichtbaar genieten bij een lekker glaasje bier met zijn vele zangersvrienden; ook daarom voelde hij zich thuis bij Caecilia.

Wij zullen hem missen als bariton, maar ook als trouwe kameraad aan de stammtisch, waar we menig plezierig uur met hem hebben doorgebracht.

Wij wensen Maria, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies en hopen dat er vele mooie herinneringen zijn die gekoestert zullen worden. Bij Caecilia zal de mens en levensgenieter Leo Schlenter nog vaak genoemd worden.

Leo bedankt en rust zacht.

"Gikkeringe dea mig hat gekand, wit wie ig woar en wie ig han gelefd"