Caecilia benoemt Erevoorzitter

Op het Caeciliafeest van zaterdag 22 november, is Fred Jaminon benoemd tot erevoorzitter van Zangvereniging St. Caecilia. Hij volgde in 1989 Wim Croonenberg op als voorzitter en bekleedde die functie ruim zeventien jaar. Na zijn aftreden in 2007 werd hij al tot erelid benoemd. Fred Jaminon (68) heeft grote verdiensten voor Caecilia.

Hij is op de eerste plaats een zeer trouw lid, heeft een mooie basstem en is partituurvast. Zijn muziekkennis als gewezen leerkracht stelt hem in staat de dirigent bij afwezigheid te vervangen. Jaminon heeft in zijn kooractiviteiten altijd volledige steun genoten van zijn echtgenote Henny, die ook een voortrekkersrol vervult in het damescomité CPC, dat weer tekende voor de organisatie van het gezellige Caeciliafeest. Fred Jaminon heeft altijd voorop gelopen, ook bij niet kernactiviteiten als intensieve buffetdiensten waarmee het koor extra inkomsten verwerft. De titel van erevoorzitter werd voorheen gevoerd door Math Bartholomée, die in januari dit jaar op 92-jarige leeftijd is overleden.

Een nieuwe eretitel binnen Caecilia namelijk 'lid van verdienste' werd op diezelfde avond toegekend aan Wiel Olislagers. Hij is ruim 40 jaar lid van het koor en heeft zich naast zijn vocale inbreng als eerste tenor ingezet voor het partiturenbeheer. Met behulp van moderne computertechniek heeft hij menige oude gehavende partituur opnieuw gezet en gebruiksvriendelijk gemaakt.

Een fotoreportage van deze avond is te zien via de onderstaande link:
Fotoreportage Caeciliafeest

Caecilia repeteert vast op maandagvond om 20.15 uur in Herberg De Zwarte Ruiter

Ga terug ...