Jaarvergadering 17 maart 2014

Mannenzangvereniging St. Caecilia hield op maandag 17 maart 2014 haar jaarvergadering in Herberg de Zwarte Ruiter. 

Hieronder volgen de notulen van de jaarvergadering over het verenigingsjaar 2012, gehouden op 28 januari 2013.

Voorzitter John Prevoo, blikte kort terug op het afgelopen jaar met als muzikaal hoogtepunt het Heuvellandconcert, de huldiging van zes jubilarissen en een geslaagde stallentocht georganiseerd door het CPC. Ook de nieuwe digitale techniek om stukken in te zingen werd gememoreerd. Bij de blik in de toekomst schonk hij aandacht aan het ledenbestand. Een analyse toonde aan dat wij niet het verlies aan leden door overlijden of afhaken anderszins hebben kunnen pareren met nieuwe aanwas. Het netto verlies in 15 jaar was min 4, nog daargelaten de vergrijzing in ons koor. Hij opperde kansen voor ledenaanwas waarbij het accent ligt op persoonlijke benadering. Voorzitter constateerde dat op financieel gebied de situatie zoveel is verbeterd dat een contributieverhoging achterwege kon blijven. Hij gaf aan open te staan voor ideeen om de financiele positie te stabiliseren en mogelijk te verbeteren. Hij stelde voorts duidelijkheid te willen scheppen in decoratie- en benoemingenbeleid door Caecilia. Hij dankte tenslotte de mensen met bijzondere verdiensten. Speciaal Joep Kunkels noem ik hier omdat hij na zesjaar de lotto heeft behartigd deze functie wil overdragen. Voorzitter dankte hem voor zijn inzet die jaarlijks zo´n 700 euro extra voor Caecilia opbrengt.

Lees meer: Jaarvergadering 17 maart 2014

't Heuvelland jeet plat !

PROJECTKOOR HEUVELLAND Workshops voor alle aspirant-zangers
Uit: Krantenartikel Dagblad de Limburger d.d. 25-01-2014

Het Projectkoor Heuvelland maakt zich op voor het derde en laatste mega-optreden, op 17 mei in Vaals. Dit keer wordt zo veel mogelijk in het dialect gezongen.

Lees meer: 't Heuvelland jeet plat !